Hva er…

Klikk på linkene under for å laste ned PDF-versjon av karttegnene på ulike språk:

Norsk
Engelsk
Arabisk
Litauisk
Amharansk
Nord-Samisk
Sør-Samisk
Somali
Kinyabwisha
Tyrkisk
Kurdisk

Finn Fram dag er en aktivitetsdag med orienteringsaktiviteter tilpasset barnefamilier. Her kan du få opplæring i kart og kompass, gå på skattejakt igjennom en løype med kart og være med på ulike frilufslivsleker.

Er kurs i kart og kompass. Kurset kan foregå en kveld/dag eller over flere dager. Mer informasjon om kursene finnes i informasjonsteksten.
Du vil få prøve deg på orienteringsløype i etterkant.

Under denne kategorien kan du finne aktivitetsdager som er knyttet opp mot turorientering, det kan eksempel være fellesturer på turorienteringsposter.
Ønsker du å finne turer som kan tas når du selv vil, så finner du dette her: turorientering.no eller i appen «turorientering»

World Orienteering Day arrangeres over hele verden en bestemt uke i året. I 2022 er dette mellom 10-17. mai. Her vil lokallag arrangere ulike orienteringsarrangment
Se informasjon under arrangementet for hvilken aktivitet som tilbys.

Dette er åpne treninger i lokallagene våre der du kan komme å prøve orientering. Det kreves ingen forkunnskaper og lokallagene vil ha et ekstra fokus på inkludere nye på disse treningene

ZippyGO er et tilbud med digital orientering. Her får du hele tiden se hvor du er, slik at du kan se hvordan terrenget rundt deg er framstilt på et kart. ZippyGO kan brukes direkte fra tjenestens nettside zippygo.no, eller fra app som du finner i App Store eller Google Play.